Bli kund

Såhär Blir Du Kund

Det är inte krångligt eller tidskrävande att byta eller anlita en assistansanordnare som många tror.
Vi på Jelia Care hjälper dig med hela processen. Oavsett om du har assistans idag eller tror att du har rätt till assistans idag är du välkommen att kontakta oss för ett möte. Självklart är detta kostnadsfritt!

På mötet presenterar vi oss, går igenom vårt koncept och vad vi står för. Vi diskuterar din livssituation och dina behov. Mötet förbinder dig givetvis inte till något. Till slut tar vi fram ett förslag som vi presenterar som vi går igenom tillsammans. Sedan får du fundera i lugn och ro.

Om du känner dig nöjd med förslaget som vi presenterat träffas vi igen för att skriva avtal.

Vad Händer Sen?

Du kommer att få en kontaktperson hos oss som har till uppgift att planera, organisera din
assistans utifrån ditt hjälpbehov. Kontaktpersonen kommer att fungera som en länk mellan dig
och verksamheten.
Ni upprättar tillsammans en genomförandeplan. Syftet med genomförandeplanen är att
generera en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av din assistans.
I planen tydliggörs både för dig som brukare och för personalen vad som ska göras, vem som
ska göra vad, när och hur det ska ske, d.v.s. hur beslutet ska realiseras i praktisk handling.

Vill du också bli en del av Jelia Care?

Kontakta oss idag!