JELENA LENGAJIC

Jelena har över 10 års erfarenhet från vårdsektorn
Hon har arbetat i såväl privata som kommunala verksamheter,
både som undersköterska och administrativ personal.