Personlig Assistans

Barn med personlig assistans gungar med sin assistent

Vad Är Personlig Assistans?

Personlig assistans infördes 1994 i Sverige. Det är LSS-lagen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som reglerar personlig assistans. LSS är en rättighetslag vilket innebär att om du uppfyller vissa kriterier har du rätt till assistans.

Så här Blir Du Kund

Det är inte krångligt eller tidskrävande att byta eller anlita en assistansanordnare som många tror.
Vi på Jelia Care hjälper dig med hela processen. Oavsett om du har assistans idag eller tror att du har rätt till assistans är du välkommen att kontakta oss för ett möte. Självklart är mötet kostnadsfritt!

På mötet presenterar vi oss, går igenom vårt koncept och vad vi står för. Vi diskuterar din livssituation och dina behov. Mötet förbinder dig givetvis inte till något. Till slut tar vi fram ett förslag som vi presenterar och som vi går igenom tillsammans. Sedan får du fundera i lugn och ro.

Om du känner dig nöjd med förslaget som vi presenterat träffas vi igen för att skriva avtal.

Vad Händer Sen?

Du kommer att få en kontaktperson hos oss som har till uppgift att planera, organisera din
assistans utifrån ditt hjälpbehov. Kontaktpersonen kommer att fungera som en länk mellan dig
och verksamheten.
Ni upprättar tillsammans en genomförandeplan. Syftet med genomförandeplanen är att
generera en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av din assistans.
I planen tydliggörs både för dig som brukare och för personalen vad som ska göras och vem som
ska göra vad och hur det ska ske.

För Vem?

Du ska tillhöra en så kallad personkrets och behöva hjälp med de grundläggande behoven. Det är din kommun eller Försäkringskassan som gör en bedömning av dina behov. Du får inte ha fyllt 65 år när du ansöker om assistans. Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med:

  • Personliga hygien
  • Måltider
  • Klä av- och på sig
  • Kommunicera med andra

Eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov).