Hemtjänst innebär stöd och service i hemmet. Det ger dig möjlighet att bo kvar hemma när du behöver stöd för att klara vardagen eller hjälp med personlig omsorg. Det kan vara omsorgsinsatser som exempelvis hjälp med toalettbesök, dusch, stöd att sköta din hygien, hjälp vid måltider, på- och avklädning, medicinering, ledsagning, såromläggning m.m.

Hemtjänst för äldre par

Hur får jag hemtjänst?

Valfriheten innebär att du har möjlighet att själv välja vilket vårdföretag som utför din hemtjänst. För att få hemtjänst krävs ett biståndsbeslut från din kommun.

Om du inte har någon beviljad insats idag kan du enkelt göra en ansökan genom att du tar kontakt med myndighetsenheten i din kommun där du får hjälp av en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren utreder tillsammans med dig vad du behöver hjälp med. Därefter har du möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna hemma hos dig. Oavsett vilken utförare du väljer betalar du samma avgift till kommunen. Om du inte är nöjd med hemtjänsten kan du när som helst byta utförare! Valet ni gör är självklart INTE bindande.

Du kanske redan har hjälp från kommunen idag, men känner dig missnöjd, då har du rätt att göra ett byte!
Hemtjänstavgiften påverkas inte av att du numera själv kan välja utförare utan du betalar samma avgift direkt till kommunen.

Biståndshandläggaren når du via Halmstad kommunens växel på 035-13 70 00.

Äldre dam med hemtjänst

Hemtjänst på ditt hemspråk

Förutsättningen för en väl fungerande hemtjänst är bra kommunikation och förståelse. Därför är det en självklarhet att du ska kunna få din hemtjänst utförd av personal som talar ditt hemspråk.

Personal inom hemtjänst

Våra kompetenta medarbetare ger dig precis den omsorg du vill ha, på ditt eget språk. Vår personal har språklig och kulturell kompetens.

Därför erbjuder vi på Jelia Care hemtjänst på ditt hemspråk med personal som har förståelse och respekt för din kulturella bakgrund – Vi förstår dig!

Förutom svenska så har vi personal som talar serbiska, bosniska, kroatiska, albanska och ungerska. Läs mer här!

hemtjänst kunder hos Jelia Care