Om Oss

Jelia Care är ett vårdföretag som grundades år 2010. Vi erbjuder omsorgstjänster av högsta kvalitet. Vårt mål är att ge dig möjlighet till en ökad livskvalitet. Vi ser varje enskild individ som unik där alla har sina egna önskemål och behov.
Vår värdegrund bygger på respekten för alla människors lika värde och den enskildes självbestämmande och integritet. Vårt bemötande bygger på ett helhetsperspektiv som tar hänsyn till sociala och kulturella aspekter så som bland annat kön, ålder, etnicitet och religion.
Valet är ditt! Det är du som bestämmer vem som ska hjälpa dig med dina önskemål och behov. Vi arbetar för att du ska trivas hos oss tillsammans med din personal och därmed få en ökad känsla av trygghet.

Vilka tjänster erbjuder vi?

Vi utför biståndsbedömda service- och omsorgsinsatser (SoL) i Halmstads kommun samt personlig assistans (LSS) i hela Sverige.
Vi utför även hushållsnära tjänster som inte ingår i biståndsbeslut i form av hushållsstädning, tvätt, fönsterputsning, gräsklippning m.m. Dessa tjänster är avdragsgilla med RUT-avdrag och beställs direkt via Jelia Care.

Varför välja oss?

Vi på Jelia Care har hög kompetens, med utbildning och mångårig erfarenhet av såväl hemtjänst som personlig assistans.
Med oss som anordnare ger vi dig som kund ett stort inflytande över din insats. Din delaktighet är något som vi lägger stor fokus på. Delaktighet och respekt för varandras olikheter är för oss mycket viktigt att ta hänsyn till. Du som kund bemöts av oss utifrån ett helhetsperspektiv som bland annat bygger på rättvisa, jämlikhet och aktning. Genom en förenad värdegrund tror vi skapas en stark gemenskap.

Vi garanterar god kvalitet med värdigt bemötande och ett yrkesmässigt förhållningssätt.

  Vill Du att vi ska ringa Dig?

  FYLL I DITT NAMN OCH NUMMER SÅ HÖR VI AV OSS

  Verksamhetschef

  BOJAN LENGAJIC

  0430-77 50 60
  bojan@jeliacare.se

  Bojan har mångårig erfarenhet från vårdsektorn.
  Utbildad sociolog. Fil.Kand. i sociologi samt Fil.Mag. i sociologi.

  Samordnare

  DUSICA CUBRA

  0430-77 50 60
  076-182 55 74
  dusica@jeliacare.se

  Dusica är utbildad undersköterska. Hon har arbetat inom kommunala och privata verksamheter.

  Bitr. Verksamhetschef

  JELENA LENGAJIC

  0430-77 50 60
  jelena@jeliacare.se

  Jelena har över 15 års erfarenhet från vårdsektorn. Hon har arbetat i såväl privata som kommunala verksamheter, både som undersköterska och administrativ personal.