Vad är Hemtjänst

Hemtjänst innebär stöd och service i hemmet. Det ger dig möjlighet att bo kvar hemma när du behöver stöd för att klara vardagen eller hjälp med personlig omsorg. Det kan vara omsorgsinsatser som exempelvis hjälp med toalettbesök, dusch, stöd att sköta din hygien, hjälp vid måltider, på- och avklädning, medicinering, ledsagning, såromläggning m.m. Läs mer på Halmstad kommuns hemsida om hemtjänst!

Om du fortfarande vill bo kvar hemma, men behöver stöd och hjälp är Jelia Care ett bra alternativ!
Du som är beviljad hemtjänst bestämmer själv vem som ska hjälpa dig med dina önskemål och behov.
Om önskan finns, ordnar vi självklart så att hemspråkstalande personal kommer hem till dig.

Hur får jag Hemtjänst?

Valfriheten innebär att du har möjlighet att själv välja vilket vårdföretag som utför din hemtjänst. För att få hemtjänst krävs ett biståndsbeslut från din kommun.

Om du inte har någon beviljad insats idag kan du enkelt göra en ansökan genom att du tar kontakt med myndighetsenheten i din kommun där du får hjälp av en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren utreder tillsammans med dig vad du behöver hjälp med. Därefter har du möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna hemma hos dig. Oavsett vilken utförare du väljer betalar du samma avgift till kommunen. Om du inte är nöjd med hemtjänsten kan du när som helst byta utförare! Valet du gör är självklart INTE bindande.

Du kanske redan har hjälp från kommunen eller en annan privat utförare idag, men känner dig missnöjd, då har du rätt att göra ett byte!
Hemtjänstavgiften påverkas inte av att du numera själv kan välja utförare, utan du betalar samma avgift direkt till kommunen och Jelia Care utför tjänsterna åt dig.

Biståndshandläggaren når du via Halmstad kommuns växel på 035-13 70 00.

Vårdblanketter

Övrigt

Verksamma områden

  • Centrum
  • Västersol-Akvarellen
  • Nyatorp-Gustavsfält
  • Snöstorp-Vallås
  • Nyhem
  • Linehed-Eldsberga

Vi samarbetar med Halmstads kommun

Halmstad kommun har infört valfrihet för service- och omsorgsinsatser. Vi är godkända att bedriva hemtjänst enligt kundvalsmodellen i Halmstad.

Läs mer