Vad är Personlig Assistans?

Personlig assistans infördes 1994 i Sverige. Det är LSS-lagen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som reglerar personlig assistans. LSS är en rättighetslag vilket innebär att om du uppfyller vissa kriterier har du rätt till assistans. Läs mer om assistansersättning på försäkringskassans hemsida här!

Så här blir du kund hos oss – 3 enkla steg:

Det är inte krångligt eller tidskrävande att byta eller anlita en assistansanordnare som många tror.

 1. Vi på Jelia Care hjälper dig med hela processen. Oavsett om du har assistans idag eller tror att du har rätt till assistans idag är du välkommen att kontakta oss för ett möte. Självklart är detta kostnadsfritt! När du kontaktar oss så bokar vi tillsammans in ett möte på en plats som känns bra för dig.
 2. Därefter berättar du för oss om hur du vill ha din personliga assistans och vad som är viktigt för dig. På mötet presenterar vi oss, går igenom vårt koncept och vad vi står för. Vi diskuterar din livssituation och dina behov. Mötet förbinder dig givetvis inte till något. Till slut tar vi fram ett förslag som vi presenterar som vi går igenom tillsammans. Sedan får du fundera i lugn och ro.
 3. Slutligen, om du känner dig nöjd med förslaget som vi presenterat träffas vi igen för att skriva avtal.

hemtjänst kunder hos Jelia Care

 

Vad Händer Sen?

 1. Du kommer att få en kontaktperson hos oss som har till uppgift att planera, organisera din assistans utifrån ditt hjälpbehov. Kontaktpersonen kommer att fungera som en länk mellan dig och verksamheten.
 2. Ni upprättar tillsammans en personlig genomförandeplan. Syftet med den personliga genomförandeplanen är att generera en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av din assistans.
  I planen tydliggörs både för dig som brukare och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur det ska ske, d.v.s. hur beslutet ska realiseras i praktisk handling.

Det är enkelt att bli kund hos oss. Vill du också bli en del av Jelia Care?

Kontakta oss redan idag!

För Vem?

Du ska tillhöra en så kallad personkrets och behöva hjälp med de grundläggande behoven. Det är din kommun eller Försäkringskassan som gör en bedömning av dina behov. Du får inte ha fyllt 65 år när du ansöker om assistans. Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med:

 • Personliga hygien
 • Måltider
 • Klä av- och på sig
 • Kommunicera med andra

Eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov).