Det enkla med Jelia Care är att du bestämmer. Du bestämmer när och hur du vill ha din personliga assistans för att ditt liv ska bli som du önskar. Det som är viktigt för dig i livet är viktigt för oss. Välj Jelia Care som assistansbolag, för din framtid ligger i dina händer och vi står gärna vid din sida och hjälper dig att nå målen.

Barn med personlig assistans gungar med sin assistent

Hos oss är du som kund alltid i fokus och bestämmer över hur verksamheten ska fungera. Vi erbjuder skräddarsydd assistans, alltid utifrån dina villkor.

Personlig genomförandeplan – Assistans med fokus på dig som kund

Alla kunder hos Jelia Care blir erbjuden en personlig genomförandeplan. I den personliga genomförandeplanen sammanställer vi dina förutsättningar och behov. Detta dokument blir sedan en trygghet och ett arbetsredskap som dina assistenter kan använda i vardagen. Den personliga genomförandeplanen finns för att vi tillsammans med dina assistenter ska fokusera på dina önskemål om hur du vill leva ditt liv. Som kund hos Jelia Care har du alltid rätt att avstå från att göra en genomförandeplan.

Vi har en kontinuerlig uppföljning kring din personliga genomförandeplan för att säkerställa att assistansen sker utifrån dina önskemål och villkor. 

Sekretess

All vår personal inom personlig assistans har tystnadsplikt. Information som rör kundens hälsotillstånd, funktionsnedsättning, personliga uppgifter, familjesituation och relationer är därför sekretessbelagda. Vi på Jelia Care informerar alltid vår personal kring vikten av att detta följs och hur det fungerar i praktiken.

Personal inom Hemtjänst och Personlig assistans på väg till kunden