Alla kunder hos Jelia Care blir erbjuden en personlig genomförandeplan. I den personliga genomförandeplanen sammanställer vi dina förutsättningar och behov. Detta dokument blir sedan en trygghet och ett arbetsredskap som dina assistenter kan använda i vardagen. Den personliga genomförandeplanen finns för att vi tillsammans med dina assistenter ska fokusera på dina önskemål om hur du vill leva ditt liv. Som kund hos Jelia Care har du alltid rätt att avstå från att göra en genomförandeplan.

Vi har en kontinuerlig uppföljning kring din personliga genomförandeplan för att säkerställa att assistansen sker utifrån dina önskemål och villkor. 

Man som sitter i rullstol i stranden

Sekretess

All vår personal inom personlig assistans har tystnadsplikt. Information som rör kundens hälsotillstånd, funktionsnedsättning, personliga uppgifter, familjesituation och relationer är därför sekretessbelagda. Vi på Jelia Care informerar alltid vår personal kring vikten av att detta följs och hur det fungerar i praktiken.