Vi erbjuder omsorgstjänster av högsta kvalitet

Vi på Jelia Care erbjuder omsorgstjänster av högsta kvalitet.

Jelia Care är ett vårdföretag som grundades år 2010. Vi erbjuder omsorgstjänster av högsta kvalitet. Vårt mål är att ge dig möjlighet till en ökad livskvalitet. Hemtjänst hos oss på Jelia Care underlättar ditt dagliga liv när ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom gör det svårt att klara sig själv och att bo hemma. ❤ Med vår hemtjänst kan […]

Jelia Care som utförare av din personliga assistans

personlig assistent kör brukare

Det enkla med Jelia Care är att du bestämmer. Du bestämmer när och hur du vill ha din personliga assistans för att ditt liv ska bli som du önskar. Det som är viktigt för dig i livet är viktigt för oss. Välj Jelia Care som assistansbolag, för din framtid ligger i dina händer och vi står gärna […]

Jelia Care som utförare av din hemtjänst

Hemtjänst innebär stöd och service i hemmet. Det ger dig möjlighet att bo kvar hemma när du behöver stöd för att klara vardagen eller hjälp med personlig omsorg. Det kan vara omsorgsinsatser som exempelvis hjälp med toalettbesök, dusch, stöd att sköta din hygien, hjälp vid måltider, på- och avklädning, medicinering, ledsagning, såromläggning m.m. Hur får […]