Author's Posts

Vi på Jelia Care erbjuder omsorgstjänster av högsta kvalitet.

Jelia Care är ett vårdföretag som grundades år 2010. Vi erbjuder omsorgstjänster av högsta kvalitet. Vårt mål är att ge dig möjlighet till en ökad livskvalitet. Hemtjänst hos oss på Jelia Care underlättar ditt dagliga liv när ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom gör det svårt...

Läs mer

Hemtjänst innebär stöd och service i hemmet. Det ger dig möjlighet att bo kvar hemma när du behöver stöd för att klara vardagen eller hjälp med personlig omsorg. Det kan vara omsorgsinsatser som exempelvis hjälp med toalettbesök, dusch, stöd att sköta din hygien, hjälp...

Läs mer